Mašinski fakultet Podgorica - konkurs za lokalnog koordinatora

posted Oct 1, 2013, 3:04 AM by Ivan Vicovac
Mašinski fakultet u Podgorici objavljuje konkurs radi izbora lica za obavljanje aktivnosti u okviru Projekta AdriaHUB sa ugovorom o saradnji na Projektu za podršku u realizaciji aktivnosti koje su predviđene Projektom za Mašinski fakultet.
Datum isteka konkursa: 16.10.2013 u 12.00
Ċ
Ivan Vicovac,
Oct 1, 2013, 3:04 AM
Comments