Univerzitet u Banja Luci - konkurs za lokal koordinatora

posted Jul 31, 2013, 3:34 AM by Ivan Vicovac   [ updated Jul 31, 2013, 3:35 AM ]
Mašinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, objavljuje konkurs radi odabira osoblja za obavljanje aktivnosti u okviru projekta ADRIA-HUB sa ugovorom o saradnji na projektu za podršku i realizaciju tehničko naučnih aktivnosti kao i realizaciju obuka na lokalnom nivou predviđene projektom.
Datum isteka konkursa: 25.08.2013 u 12.00


Comments